Черен дроб (Hepar)

Той е най-голямата жлеза. Тежи около 1 500 гр. Участва в процесите на храносмилане, кръвообразуване и обмяна на веществата. Разполага се с по-голямата си част в дясната подребрена област. А с по-малката – в надчревната област. Формата му е неправилна. Цветът – червено-кафяв, консистенцията – мека. В черния дроб се различават 2 повърхности – горна (диафрагмена) и долна – органна, ориентирана надолу и назад към коремните органи. Двете повърхности се събират напред и надолу в преден ръб. Диафрагмената повърхност има 4 части: горна (по която има отпечатък от сърцето), предна, дясна и задна. По задната част срединно се намира цепнатината за венозната връзка, а в дясно от нея браздата за долната куха вена. По везцералната повърхност са на лице две подобни вдавания: в срединното се намира изрезката за облата връзка, която представлява остатък от пъпната вена. В дясно от изрезката се разполага ямата за жлъчния мехур. Назад описаните 2 структури се съединяват помежду си посредством бразда – вратата на черния дроб (porta hepatis). През нея навлизат (вратна вена) (vena portae), собствената чернодробна артерия и нерви, а излизат общия чернодробен проток и лимфни възлове. По весцералната (долна) повърхност се намират отпечатъци от разположените в коремната кухина органи: от хранопровода, стомаха, 12, ободното черво, бъбрека и от надбъбрека. По диафрагмената повърхност се намира сърповидната повърхност. Тя маркира границата между двата дяла на черния дроб, по-голям десен и по-малък ляв. Отвън черният дроб е обвит със сероза, с изключение на едно малко поле по задната част на диафрагмената повърхност (area nuda). Под серозата се разполага собствената обвивка на черния дроб (влакнеста обвивка – глисонова капсула). Тя навлиза в органа и съпровожда кръвоносните функции. Основна структурна и функционална единица е чернодробното делче. То извършва обменните функции на черния дроб. Жлъчката от всеки дял на черния дроб се събира от ляв и десен жлъчен проток. Във вратата на чернния дроб сливайки се те формират общия жлъчен проход (ductus heputicus sinister). Чернодробното делче има форма на призма – напречния й размер е от 1- 2,5 мм. Общият брой на делчетата в черния дроб е около 500 000.