Червено подъбиче, дубче — Teucrium chamaedris L. Сем. Устноцветни — Labiatae

Разпространение. Из храсталаците, горските поляни и смесени гори навсякъде из България.

Описание. Многогодишно тревисто растение с разклонено четириръбесто стъбло, слабо окосмено и високо до 30 см, и врете­новиден корен. Листата са срещуположни, с къси дръжки, като пе-турата в основата си е клиновидна, а в горната си част е едро на­зъбена. Цветовете са розови и събрани по върховете на стъблото в класовидни съцветия, с тръбеста петзъбчеста чашка, петделно тръ­бесто венче и 4 тичинки. Плодът е сух, разпадащ се на 4 кафяво-черни семена. Медоносно растение.

Използуваема част. Стръковете на подъбичето, брани през време на цъфтежа, юни—август. Сушат се на сянка или в су­шилня до 40°С. Изсушената билка е със зелени листа и стъбла и розови цветове, без миризма и с горчив вкус. Опакова се в бали. Допустима влажност 12%. Запазва се в сухо и проветриво поме­щение. Изнасяна билка.

Химичен състав. Съдържа дъбилни и горчиви вещества, етерично масло, витамин С, смола и други неизучени вещества.

Лечебно действие и приложение. Билката дей­ствува пикочогонно, заничащо, кръвоспиращо, общо укрепващо и тонизиращо. Прилага се при пясък в бъбреците, диария, полова сла­бост, бяло течение, силна менструация.

В българската народна медицина червеното подъбиче се упо­требява още при стомашни и чревни болки, газове, кръвохрачене, грип, малария, чернодробни заболявания и др.

Външно се препоръчва за бани при възпаление на очите и хе­мороиди, за лапи при ухапване от отровни змии и при циреи, рев­матични отоци и подагра.

Начин на употреба. 1 супена лъжица стрити стръкове се сипват в 400 г вода да врят 5 мин. Отварата се пие по 1 винена чаша преди ядене 3 пъти дневно.

В нашата народна медицина се използува и чесновото подъ­биче (Teucrium scordium L.). То се прилага при същите болести, а също така при хемороиди, външно за жабурене, заякча ване на вен­ците и при зъбобол, за лапи при кожна туберкулоза и др.