Червена мухоморка – Amanita muscaria, юни—септември

Расте в иглолистните гори на всички наши планини. И тя както другите видове мухоморки е отровна, и то смъртоносно.
Младата гъба се появява като бяла топка (яйце) над почвата, обвита в бяла ципа, която е сраснала с покривката на шапката. При развитието на гъбата булото се разкъсва, като една част остава върху шапката във вид на брадавички. Отначало те са бели, а впоследствие са жълтобели. Червената мухоморка е стройна гъба. Шапката й е с яркочервен цвят с бели брадавички по нея. Месото й е бяло. Пластинките са също бели. Пънчето е бяло, с бяло голямо парцаливо пръстенче, близо до шапката, което е остатък от покривалото върху пластинките при младата гъба. В основата пънчето има луковично надебеление с три-четири реда грапави гривни.