ЦЪРКВА “СВЕТИ ГЕОРГИ” /РОТОНДА/

Rotonda Sveti GeorgiЦърквата е най-стария запазен и експониран паметник на културата в София. Сградата многократно е сменяла своята функция. Първоначално е била построена за мавзолей ( мартириум), през III – IV в. Била е също и обществена сграда и част от археологическия комплекс, експониран на открито в двора на хотел “Шератон”. По време на Възраждането служи за православен храм и има силно променен външен вид. Интериорът на църквата е изключително богат на архитектурно-художествен синтез. Интерес представляват реставрираните стенописи от XVI, XVII и XIX в. Църквата е архитектурен, археологически и художествен паметник на културата от национално значение.