Ценообразуването при съвършенна и несъв конкуренция

СК е форма на паз конкуренция, при която пр-лят, в това число и търговецът, не биха могли да влияят на цената. В у-ята на съвършен пазар мах печалба на пр-ля се определя от решението на следния оптимизационнен модел: П=U(x)-K(x)—max където х-обема на пр-то; U(x)-съвкупните приходи; K(x)-съвк р-ди; П-съвкупен р-р на печалбата. Този модел е приложим при у-е, че пределните пр-ни р-ди са равни на паз цена р’, определена от конкуренцията, т.е.: d(x) / dx =p’.
Когато с-вува абсолютен монопол пр-лят може да влияе в-у цената, като изменя обема на предлаганата продукция. Пр-ля се интересува не толкова от цената колкото от нарастване на печалбата.
Монополистична конкуренция – тук конкуренцията се осъществява на базата на диференциран продукт.
Олигополът е тип пазарна структура, при който с-вуват ограничен брои големи фирми които контролират пазарните цени.