Цветан Цветанов: Министрите на вътрешните работи в ЕС говорят на един език и имат една цел – да гарантират спокойствието и сигурността на гражданите

Българският министър на вътрешните работи и министърът на защита на гражданина на Р Гърция Михалис Хрисокоидис откриха на ГКПП-Промахон Контактен център за полицейско и митническо сътрудничество

От днес на ГКПП-Промахон започва да работи Контактен център за полицейско и митническо сътрудничество. Той бе открит официално от министъра на вътрешните работи на България Цветан Цветанов и министъра на защита на гражданина на Гърция Михалис Хрисокоидис. Двамата положиха подписи под протокол, съдържащ правилата за организацията и функционирането на центъра и подчертаха, че с този акт се потвърждава и надгражда приятелството и доверието между двата народа.
В този дух гръцкият министър посочи, че този контактен център е и център за двата съседни народа. Чрез него ще полагаме сериозни усилия да развиваме сътрудничеството, стабилността и мира в целия регион, ще се реализират усилията за предотвратяване на международната престъпност, която се глобализира. Проблемът е общ, европейски и затова ще работим съвместно, подчерта още министър Хрисокоидис. Той изрази категоричната позиция, че Гърция ще подкрепи приятелска България в усилията й да стане член на шенгенското пространство.
“Министрите на вътрешните работи в ЕС говорят на един език и имат една цел – да гарантират спокойствието и сигурността на гражданите”, с тези думи министър Цветанов приветства старта на центъра, който дава още една възможност за подобряване на взаимодействието на  службите между двете страни. С улеснения пропускателен режим на едно гише ние показваме целта на правоохранителната система – да бъде в услуга на гражданите от ЕС. Министър Цветанов подчерта, че независимо от въведения либерален режим няма да бъде допуснат компромис със сигурността на гражданите на България и Гърция.

Контактният център за сътрудничество между органите на граничната охрана, полицията, митниците и службите за административен контрол на чужденците е създаден след Споразумение между правителствата на Република България и Република Гърция, подписано в София на 29 април 2008 г.
Според Правилника за организацията и дейността му, Контактният център има двама ръководители – един от българска и един от гръцка страна. Българският ръководител е от РД „Гранична полиция” – Смолян. Той организира и контролира дейността на българските служители. Те се състоят от дежурна част /5 гранични полицаи/ и по един служител на ГД „Борба с организираната престъпност”, ГД „Гранична полиция”, Агенция „Митници” и Дирекция „Миграция”. Съставът на гръцките служители е представен по аналогичен начин. Гръцкият ръководител е подчинен на Дирекцията на полицията в Серес.
Контактният център е част от изградена европейска система за бърз обмен на информация на вътрешните граници в ЕС и част от компенсиращите мерки, които постепенно заменят граничния контрол. Чрез центъра полицейските и митническите служби на двете страни ще решават в реално време възникналите задачи по противодействие на трансграничната престъпност. По силата на Споразумението ще се обменя информация, свързана с нелегалната миграция и трафика на хора, престъпленията и нарушенията, свързани с подправяне на документи за пътуване и документи за самоличност, незаконния трафик на огнестрелно оръжие и боеприпаси, нарушенията на митническите и акцизните разпоредби. Работните езици са английски, български и гръцки.
Откриването на Контактния център поставя началото и на прилагане на принципа за граничен контрол на едно спиране. На шосейната граница контролът ще се извършва на Промахон, където с едно спиране пътуващите ще бъдат проверявани от български и гръцки полицаи. На железопътната граница контролът ще се осъществява с едно спиране на гара Кулата от съвместен българо-гръцки полицейски екип.  По този начин ще се ускори и улесни преминаването на вътрешната за ЕС българо-гръцка граница. Прилагането на най-добрите европейски практики в граничното управление е елемент от ангажиментите на Република България, свързани с присъединяването ни към шенгенското пространство.