Хърватско

Дубровник – това е град-музей на открито със световна слава . Запазил се през вековете , но през Втората световна война , по време на военния конфликт , свързан с разпадането на Югославия през 90-те години на ХХ в. претърпява разрушения . Това древно селище е владяно от илири , римляни , византийци и хървати . Тук управлява Венеция , Австро-Унгария и Италия .

В наши дни е добре запазена крепостната стена , която спасява града . В него има стари обществени сгради / Двореца на декана , управлявал средновековния град /, площади и каменни шадравани . В тесните средновековни улички има много магазинчета и най-различни заведения . Около града има хубави , но чакълести плажове . В този град има възможност за съчетание на морския с познавателния туризъм .

Шибеник и Трогир – градове по Адриатическото крайбрежие на Хърватия . В старите й части се е запазила атмосферата на миналото .