Храносмилателната система у човека

hranosmilatelna sistemaКойто има здрава и нормална храносмилателна система, той е весел, жизнерадостен, работлив. Срещнете ли човек с изсъхнало лице, жълт, неразположен за работа, ще знаете, че храносмилателната му система не е в изправност. Той не може да работи, гледа на всичко мрачно, песимистично; няма вяра в живота. За да не изпадате в такова положение, дръжте храносмилателната си система в изправност – от нея зависи благосъстоянието на човека на физическия свят – първото стъпало на живота.

Мозъкът и стомахът са двата полюса на живота. Ако ви боли главата, трябва да знаете, че и стомахът ви е в безпорядък. Ако ви боли стомахът, трябва да знаете, че и главата ви не е в ред.

Когато порите са отворени, стомахът действува добре, правилно. Порите представят канали, чрез които енергиите на природата се вливат в организма. Здрава и нормална храносмилателна система осигурява нормална мозъчна, а оттам и изправна дихателна система.

Адът се намира в червата на човека, ето защо, когато някой трябва да се лекува, най-първо ще очисти стомаха и червата си.

Колкото повече работи стомахът, толкова по-малко работи мозъкът, и обратно. При храносмилането не е достатъчно само да се образуват хранителни сокове, но те трябва правилно да се окисляват, за да предадат на кръвта чист червен цвят. Чистата кръв съдържа в себе си всички жизнени елементи, както и кинетична и потенциална енергия, които са причина за образуването на мисълта. При кръвообращението става и обратно течение на кръвта, което може да се върне към духовното тяло на човека. Кръвообращението не е само физически, но и духовен процес. Под физически процес разбираме само това, което е видимо и може да се подложи на опит. Има неща, които с обикновено око не може да се видят и не могат да се подлагат на опит.

Когато храносмилането не става правилно, остават утайки в организма, тогава се образува серумът, в който се размножават бацилите. То е първата фаза, а изверженията, които оставят микробите, те правят възпалението – втората фаза.