Храносмилателен апарат.Устна кухина

Устната кухина се изгражда от горна и долна устна, бузи, твърдо небце и пода на устната кухина (cavitas oris). С външната среда устната кухина се съобщава посредством устна цепка, коята завършва с устен ъгъл.

Устната кухина се разделя на предверие – вестибулум и на същинска устна кухина. Предверието се ограничава от същинската устна кухина от долната и горната зъбни редици. Представлява цепковидно пространство с подковидна форма. В същинската устна кухина се разполага езикът. Устната кухина е тапицирана с лигавица. В предверието на нивото на втория кътник тя образува кръгово задебеляване (сисица), в която извежда секретите си от околоушната жлеза. В предверието (срединно), лигавицата образува юздите на горната и долната устна. В същинската устна кухина лигавицата образува двойна сисица, в която секретират подезичната и подчелюстните жлези. Сисицата е разположена в предния участък  на пода на устната кухина, двустранно от юздичката на езика.

В устната кухина се разполагат големи и малки слюнчни жлези. Големите са – околоушна (glaparotis), подезична и подчелюстна жлези – те са двойни. Възпалението на околоушната жлеза се нарича паротит (заушка). Малките слюнчни жлези се разполагат в органите , изграждащи устната кухина и носят техните имена: жлези на бузите, небцови жлези, моларни и езикови жлези. Устните и бузите имат сходен строеж. Различното е, че в бузите има мастно тяло, което е по-добре развито при децата.