Хората с нелечими заболявания няма да бъдат преосвидетелствани

lekarХората със заболявания, за които на този етап от развитието си медицината не може да направи повече, няма да бъдат преосвидетелствани. Това предвиждат проектите на новата Наредба за медицинската експертиза и новият Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и регионалните картотеки. Целта на промените е да се съкрати срокът за получаване на медицинска експертиза и да се увеличи контролът над издаването й. Проектите са разработени от експерти на Министерството на здравеопазването, Националната експертна лекарска комисия, Министерството на труда и социалната политика, Националният осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, регионалните центрове по здравеопазване и представители на неправителствени организации на хората с увреждания. Промените предвиждат да се съкрати и срока за получаване на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК. Това ще стане чрез пренасочването на част от пациентите към новите органи на медицинската експертиза – детските експертни лекарски комисии – ДЕЛК. Те ще се разкрият към многопрофилните болници в областните градове и София. При освидетелстването на децата до 16 години ще се определят  видът и степента на увреждане. Същите правила ще важат и за възрастните хора, придобили пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. Това ще скъси чувствително сроковете за произнасяне на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК. На хората в трудоспособна възраст ще им бъде определяна степен на трайно намалена работоспособност.

Освен това в състава на общите лекарски консултативни комисии ще могат да се включват невролози и неврохирурзи, както и  специалисти по очни и детски болести, когато липсват възможности за изграждане на съответните специализирани комисии. Това ще скъси пътя на пациентите до медицинската експертиза. Също така ТЕЛК-овете с натоварен график ще могат да увеличават щата си, когато броят на хората за освидетелстване се повиши, но не е достатъчен за създаване на нова комисия. Лекарите от ДЕЛК, ТЕЛК, както и от териториалните поделения на НОИ ще минават при задължителни курсове за квалификация  в НЕЛК всяка година.