Холандски и български експерти финализираха проект “Подобряване на регистъра на моторни превозни средства в Р България”

Очакванията са Кралство Нидерландия да подкрепи страната ни в присъединяването към EUCARIS – мрежа за комуникации, която позволява на участващите страни да обменят и консултират онлайн данни за моторни превозни средства и свидетелства за управление на МПС

Заключителната среща по българо-холандски проект “Подобряване на регистъра на моторни превозни средства в Р България” се проведе днес в Главна дирекция «Охранителна полиция». Във форума взеха участие заместник-посланикът на Кралство Нидерландия г-н Мартайн Елхерсма, Ханс Ван Дер Брюген- заместник директор на холандската агенция за регистрация на превозни средства – RDW, Ариан Ван Флет – акаунт менаджер, заместник-директорите на охранителна полиция комисарите Станислав Теофилов и Алекси Стратиев .
В рамките на проекта е изготвена оценка за необходимостта от свързване на Централния регистър за моторни превозни средства и собствениците им с EUCARIS /ЮКАРИС/ – мрежа за комуникации, която позволява на участващите страни да обменят и консултират онлайн данни за моторни превозни средства и свидетелства за управление на МПС. Проектът е одобрен за финансиране през 2008 г. по програма MATRA-FLEX на основание подписан меморандум за разбирателство и сътрудничество между нашата страна и Кралство Нидерландия. Целта му е укрепване на капацитета на българската публична администрация по изпълнение законодателството на Европейския съюз в сферата на регистрацията на моторни превозни средства.
По време на работата по проекта служители на холандската агенция RDW бяха запознати със структурата на националния регистър на превозните средства в страната ни и организацията на процеса на регистрацията им. Проведени бяха срещи с експерти от министерствата на транспорта информационните технологии и съобщенията; на икономиката; енергетиката и туризма; на земеделието и храните; околната среда.
В началото на годината експерти от МВР и  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” посетиха Кралство Нидерландия, където проследиха процеса по регистрация на превозните средства, воденето на регистъра и ползваната при регистрацията база данни за типовото одобрение на превозните средства.
В Пловдив се проведе обучителен семинар с началниците на Пътна полиция, по времето на който бяха изнесени лекции на експерти от холандската агенция и полиция. Гостите споделиха своя опит за спазването и прилагане на европейското законодателство при регистрацията на превозни средства.
Проектът е одобрен за финансиране през 2008 г. по програма MATRA-FLEX на основание подписан меморандум за разбирателство и сътрудничество между Р България и Кралство Нидерландия.