Холандия оцени високо предприетите от правителството мерки

sadaМинистърът на правосъдието Маргарита Попова обсъди с холандския си колега Ернст Хирш Балин инициативата за преглед и наблюдение от страна на Европейската комисия на отделни части от правораздавателните системи на страните от ЕС. Двамата министри проведоха среща в рамките на двудневната конференция „Към глобални действия на ЕС срещу трафика на хора”, която се провежда в Брюксел.

България се присъединява към консолидираната позиция на Холандия, Германия и Франция за осъществяване на паралелен минимониторинг по определени теми в наказателното правораздаване и ще участва заедно с тях в реализирането на пилотен проект, договориха се министрите Попова и Балин. Инициативата да се въведе механизъм за тематично наблюдение на правосъдните системи на страни от ЕС, анонсирана от холандския министър, предполага унифициране на определенията по важни теми и налагането на минимални процесуални стандарти в наказателното правораздаване. Предстои четирите държави, включени в пилотния проект, да договорят избора на теми в правораздаването, по които да бъдат наблюдавани и оценявани. Проектът ще стартира по време на Испанското председателство на ЕС през 2010 г.

Министър Хирш Балин даде висока оценка на активната позиция на българската страна при включването в съвместната инициатива за мониторинг, както и за предприетите 57 мерки от българското правителство за ефективна съдебна реформа и борба с корупцията.

По време на форума в Брюксел министър Маргарита Попова проведе и неформална среща с Беатрис Аск – министър на правосъдието на Швеция, с която обсъдиха детайли от рамковото решение на ЕК относно борбата с трафика на хора.

Предаде – Министерски Съвет