Хипноза на разстояние

Ако вие сте успели да постигнете добри резултати с хипнотичен сън, вашите пациенти никога няма да бъдат да­леч от вас, на каквото и разстояние да се намират. Приели вече вашия глас и образ, те ще се влияят от вас, независимо дали им говорите по телефона или им напишете писмб.