Хипнозата като средство срещу болката

На човек е дадена сила, способна да намали и да уни­щожи болката. Не са малко примерите от вчера и днес, ко­гато се извършват хирургически операции с хипнотична ане­стезия. Тази сила на преодоляване на болката се намира в самия човек и е достатъчно само да бъде предизвикана. Съ­ществува състояние на ексентрична душевна дейност, про­явена от първите мъченици християни, преодолели ужасни болки. Тези хора не са обръщали никакво внимание на на­горещеното желязо, на бичовете и огъня, и при тях даже силните болки са се превръщали в екстаз на радост и бла­женство. Не се наемам да съдя дали те са били обхванати от религиозно умопомрачение или са получили внушение от Бога за преодоляване на физическата болка. Истината е в това, че в човешката природа е вложена сила за унищожа­ване на болката, която може да се прояви, ако се открие ключът към нея.

Този ключ може да бъде и в посещаването на свети места, например местността Света Ана, близо до Квебек, където се стичат стотици болни. Но той може да бъде и във формулата на самовнушение. Тази сила живее в човешкото тяло и с каквито и средства да бъде предизвикана си оста­ва винаги същата.