Хампи

Хампи – название на най-обширните руини на средновековния град Виджаянагар / „градът на победата” / на Деканското плато в Южна Индия , недалеко от едноименното село на юг от р.Кришна . Градът , основан в началото на ХІV в. , е център на голямата държава Виджаянагар , опора на индуизма , противостоящ през ХІV –ХVІІ в. на държавата на мюсюлманската династия , заплашваща от север Индия .

Хампи е защитен от планини и обкръжен от седем пояса с укрепления , които обхващат и обработваемите земи . Неговата цитадела Джинджи се разполага на три високи скалисти канари , обкръжени от дълбоки клисури , а най-уязвимата страна е защитена с тройни стени с височина 7,6м с укрепени врати с кули . В центъра на града се намира комплекс от сгради с двореца на управителя и ритуален храмов център , където всяка година са се провеждли пищни многодневни празници .

През януари 1565г. армиите на четирите султана на Декан в битка при гр.Таликота разгромяват армията на Виджаянагар и разграбват богатият град . След това започва упадъкът на държавата Виджаянагар и към средата на ХVІІ в. тя се разпада на редица княжества .

В историческият център на Хампи са запазени 500 ценни паметници на древната държава , сред които се отличава богатата храмова архитектура . Основният строителен материал за храмовете са гранит и тъмнозелен хлоритен камък , поддаващ се лесно на обработка .

Най-известните постройки са храмът Кампатхи с огромна кула на гопура / портала / с обилна скулптура и храмът Ачутия , украсен с тънка художествена резба по камъните .

В древния град са запазени руините на многоетажни дворцови зали , тераси , павилиони , храмове с басейни , многоколонни галерии , покрит базар , складове и конюшни . В наше време Хампи е център на религиозното поклонничество на индусите, а също така и център на туризма в Южна Индия .