Функционален и програмен бюджет

Той е изражение на една динамична перспектива и позволява предвиждане на различните дейности на държавата в един по-голям период от време. Като предвижда в своя бюджет публичните разходи, не цели да си достави само приходи, а цели преследването на определени цели и задачи. Функционалният бюджет е ориентиран към бъдещето и е отрицание на традиционните емперични методи. Идеята за функционален бюджет първи осъществяват САЩ и Холандия.

Във финансовата практика широко известни стават три американски и една френска бюджетна програма, а именно:
“планиране, програмиране, бюджетиране”;
“управление на целите”;
“нулево базово бюджетиране”;
“рационализация на бюджетния избор”.