Формули и различни начини за лечение на болести

duhovnost1. Господи, в Тебе е всичкото ми упование. Помогни ми, прати ми Своята помощ. Обещавам да Ти служа, да посветя живота си на Тебе.

2. Господи, от сега аз ще посветя целия си живот на Тебе и ще работя заради Тебе. Остави ме на Земята.

3. Аз, който служа на Господа, искам тялото ми да бъде здраво, защото принадлежи на Господа. То е клетка от Великия Космос, затова трябва да бъде здраво.

4. Аз вярвам в Бога вън от мене, вярвам в Бога вътре в мене. Аз и Отец ми едно сме.

5. Бог е Любов, Бог е светлина, Бог е живот, да бъде името Му благословено сега и всякога през всичките Му времена.

6. Бог е Любов, Бог е живот, Любов свята, Любов пресвята.

7. Слагаш лявата ръка на лявата страна на главата и казваш с разположение: „Господи, заради Твоята слава, влей елей на здраве и живот в моите клетки, за да Ти служа с радост и веселие.”

8. Чистота, чистота влей, Господи, в тялото ми, в Душата ми и в Духа ми.

Има два начина за лекуване: стар и нов. Съвременните хора обикновено се лекуват по стария начин с лекарства, с бани и т.н. Този начин на лекуване е бавен и дава микроскопически резултат. И аз лекувам по този начин. Аз не лекувам хората по новия начин. Защо? Защото те още не са готови. Новият начин е духовно лекуване. Ако излекувам някой човек по духовен начин, като не е готов да води чист живот, той ще греши още повече, а с това ще си създаде по-големи затруднения в живота. За онзи, който е готов, духовното лекуване моментално дава резултати.

Да лекувате един човек по духовен начин, значи да се намерят причините за неговата болест, да се отстранят те и той никога повече да не заболява.

Да се лекуваш по Божествен начин, това значи да измениш живота си, да водиш чист и свят живот. Като заболеете, обърнете се първо към Бога, после към своята душа и най-после към лекаря. Вие вървите по обратен път и затова не успявате. Квасът, млечният компрес са добри методи за лечение, но временни. Ако искате да бъдете здрави, сърцето и умът ви трябва да се отправят към Бога, към Слънцето, към цялото миросъздание. Оттам ще дойде помощта ви. Любовта е онази космическа сила в света, която може да тонира човешкия организъм. Любовта даже в своето ниско проявление е онази сила, която хармонизира всички органи и дава импулс на човешкия живот. Любовта става причина за идването на светлината, за топлината, на науката, на хубавите отношения, дава подтик на цялата природа, на цялото човечество и този подтик само ще подобри света.

Щом Бог те обича и ти Го обичаш, веднага може да се излекуваш.

Божията любов се проявява чрез въздуха, водата, светлината, растенията, животните, хората, ангелите, херувимите, серафимите, престолите, властите, архангелите, началствата и силите.

Болестите са живи същества и който иска да помогне на болния, той трябва да разбира тия същества, да знае как да разговаря с тях. Любовта Божия е цяр за всички болести. Няма болест, която не може да се лекува от Любовта. Обаче трябва да вярвате в нея. Не вярвате ли, ще дойдат да ви лекуват лекари. Временно може да помогнат, но след три месеца болестта пак ще дойде. След пет месеца пак ще имате нужда от лекар.

Любовта лекува всички болести. Тя повишава трептенията, вибрациите на човешкия организъм и с това го прави способен да издържа на външните влияния и на влиянията на микробите. Когато човек се демагнетизира, той губи своята жизнена енергия и лесно заболява. При всяко демагнетизиране става пропукване на известни места в двойника, отдето изтича голяма част от жизнената енергия на човека. Когато това пропукване се запуши, човек оздравява. Всяка дума, която излиза от Любовта, служи като мазилка, с която се запушва и най-малкото пропукване на нервната система.

Казано е в Писанието: „Слабият във вярата си да яде зеле.” Аз пък казвам: „Слабият в здравето си да обича.” Ако страдате от ревматизъм, треска или друга някаква болест, обикнете някого; колкото по-скоро оздравеете, толкова по-правилно сте проявили любовта. Закон е: любовта премахва всички слабости и недъзи, тя е особено космическо течение, което минава през всички живи същества. Колкото по-правилно се приема и предава тази енергия, толкова по-здрав е човек.

Ако имате болки в стомаха или корема си, обикнете хората и ще оздравеете. Ако ви боли глава, обикнете Бога. Всяка болест е причинена от нарушаване на законите на физическия, на духовния и на Божествения свят. Хората са проводници на такива енергии (природни), които регулират стомаха и цялата храносмилателна система. Ангелите са проводници на такива природни енергии, които регулират дихателната система. Чрез Божествения свят пък се прокрадват такива енергии, които регулират цялата нервна система. Обичайте хората, ангелите и Бога, за да бъдат стомашната, дихателната и нервната система в пълна изправност.

Ако искате да възстановите в себе си здравето, мислете върху любовта. Мислете върху любовта на минералите, върху любовта на растенията и на слънчевите системи. Мислете върху любовта на светлите духове. Мислете най-после и върху любовта на хората. Мислете и какво може вие с вашата любов да направите за растенията и хората.

Левият крак те боли или само палецът те боли, обикни палеца като отделно същество и болката ще престане. Заболяват тези места, които не обичате. Обикнете това място, което ви боли, и болките ще престанат. Обичайте тялото си, за да не страдате. Болките показват безлюбие. Когато заболее някой, първата му работа е да се обърне към Бога с молба да му даде някакъв правилен метод за лекуване, да му изпрати човек, определен за него. Ако работим за Господа, каквото попросим и преди още да го поискаме, Той ще ни го даде.

Всеки човек, който се лекува по Божествения начин, не може да се излекува изведнъж, по магически начин, но поетепенно, с ред кризи. Когато се намерите пред някакво страдание или болест, не бързайте да викате лекар, не философствувайте, но отправете ума си към Бога, към своята интуиция и оттам ще получите съвет, какво да правите. Не се плашете: болестите са привилегия за човека; привилегия е, когато не можете да ядете и трябва да легнете гладни. Един болен, ако каже на лекаря и на майка си да не идват при него, а сам той се обърне към Господа и обещае, че ще изпълни волята Божия, че е готов да жертвува всичко за Бога, в него ще настане един вътрешен преврат и здравето му ще почне да се възстановява. Ако той изпълни волята Божия, ще оздравее; ако се усъмни и не я изпълни, ще замине за другия свят.

При всяко заболяване, молете се искрено, за да оздравеете.

Силната молитва е в състояние да премахне всякакви болести в човека.

Обикновените ученици могат да се лекуват по какъвто начин искат, но окултните ученици могат да се лекуват със силата на молитвата и на своя ум. Достатъчно е да се помолим искрено на Бога за оздравяването на някой болен, за да чуе молитвата и да ни отговори. Ще се обърнете към Господа с молба, веднъж, два пъти, три, четири пъти, да ви даде каквото ви е нужно. Тогава Господ ще каже на Слънцето то да задоволи вашите нужди. Ако сте болни, ще оздравеете.

Ако заболеете сериозно, обърнете се към Бога с гореща искрена молитва. Кажете: „Господи, помогни ми в този тежък час да се освободя от болестта, за да Ти служа с радост. Искам да посветя живота си на Любовта, да изпълнявам Твоята воля.” Всеки отговор на молитвата ви показва, че сте свързани с Бога.

Молитвата помага само тогава, когато работите за Бога. Тогава и Бог ще работи за вас. Ако молитвата ти е чистосърдечна и вибрациите силни, тя ще излезе вън от атмосферата на земята и ще отиде на мястото си. Това значи „близо до Бога”.

Ако молитвата ти не е чистосърдечна, ще бъдеш далеч от Бога..

Човек може да се моли и със свои думи, освен с дадените молитви.

Най-големият лекар е вътре у вас. Когато заболеете, ще кажете: „Аз ще живея. Имам много работа, която трябва да свърша. Нищо не съм направил досега, трябва да живея и като си свърша работата, тогава ще си замина.” Така ще кажете на по-висшите същества и те ще ви помогнат, няма да ви уволняват. И псалмопевецът казва: „Да не ме вземеш, Господи, на половината на дните ми, за да придобия това, което искам, да разбера закона Ти. Да поправя живота си и да живея толкова, колкото трябва.”

Скръбни ли сте, болни ли сте, неразположени ли сте духом, произнасяйте думата „аум” често, даже и да не разбирате смисъла; „аум” е дума на Духа, духът ви я разбира, а това е достатъчно.

Във време на изпити, на трудности и мъки си кажете: „Фир-фюр-фен, Тао би аумен” – „Без страх и без тъмнина, с живот и светлина. Напред в любовта безгранична.”

Любовта лекува и най-неизлечимите болести. Ако страдаш от ревматизъм, стопли вода, измий краката, слабините си и кажи: „В името на Божията Любов, ревматизмът ще ме напусне.” Като призовеш Любовта, всяка болест, всяка мъчнотия изчезват. Те са дадени като условие за съсредоточаване, за връзка между човешката душа и Бога. Като заболеете, не се страхувайте, но турете ръцете си на болното място и кажете: „Това е живот вечен да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил.” Любовта е мощна сила, която лекува всички болести. Произнасяте ли думата „Любов” правилно, вие можете да се лекувате. Например, като страдате от ревматизъм в краката си, кажете дълбоко в себе си с вяра и упование във Великото: ,,Бог е Любов и в Любовта болести не съществуват.” Кажете ли тия думи 2 – З пъти, болката ви ще изчезне и вие ще се изправите на краката си здрав, както някога сте били. Не чакайте някой отвън да ви помогне. Очаквате ли външна помощ, вие разрешавате нещата механически.

Ако сте раздразнени от голямо противоречие, направете следното упражнение: с първите три пръста на дясната ръка хванете показалеца на лявата ръка. Средният пръст на лявата ръка се допира до палеца на лявата ръка и кажете: „Чрез Божията Любов всичко се постига (три пъти). Чрез Божията Любов, която се проявява в човешкото сърце, всичко се постига.” (Три пъти.)

Мистично лекуване;

Да простиш на всички, да виждаш добри черти във всички, да възлюбиш всички, да изпратиш към тях своята любов, да помолиш Бог да изпрати своето благословение над тях. Така ти ще познаеш любовта на Бога към тебе, ще почувствуваш мир и радост.

Свещено лекуване, психическо лекуване:

1. Най-напред ще си представя Слънцето, светлината. Ще мисля върху тях, ще си представя, че слънчевите лъчи падат като душ върху мене и като че ли се намирам в едно море от светлина, здраве, сила, мощ, всичко добро в Бога и т.н.

2. Ще размишлявам защо дойде болестта. Ще повдигна мисълта си, ще се моля на Бога да ми покаже какво е отклонението ми от Божия закон.

3. Добрата молитва.

4. Свещената формула на ученика: „Милостиви и святий и благи Господи, изяви ми светлината на Твоето лице да сторя Твоята воля.” Формулите се изговарят наум и със свещен трепет в душата. (Това лекуване става само при свято разположение на духа.)

„В името на моя Учител, който ми показва пътя към Бога, в неговото свято име трябва да излезете от болното място, аз трябва да служа на Бога, идете си!” (Ако болката е на определено място, ще кажа: „От болното място.” Ако е в цялото тяло, ще кажа: „Идете си от мен!”) При последните думи (идете си) се правят паси с дясната ръка върху болното място от горе на долу и след това се приближава ръката до устата и се изтръсква напред, като в същото време се издухва. Това се прави три пъти.

Който вярва, той ще бъде здрав. Вярата е връзка между Бога и човешката душа.

Вярата е сила, която постоянно расте и се увеличава – превръща се в знание. С вяра човек може да се лекува от всякакви болести.

За да се очистите от всички утайки, които имате в организма, и да се освободите от тия киселини, които ви разяждат, съсредоточете ума си към Бога.

Искате ли Бог да ви лекува, ще вложите в Него пълно доверие, абсолютна вяра. Щом се обръщате към Бога, никакво съмнение не трябва да имате. Вложете Любовта, вярата си в Първата причина на нещата и за нищо друго не мислете. Щом се помолиш на Бога, стани и ходи. Ако повярваш, ще оздравееш. Най-малкото колебание е в състояние да попречи на вашето оздравяване.

Боли ви крак. Ще кажете на ревматизма: „До седем дни ти давам срок да напуснеш крака ми”, нищо повече. Кажи и забрави това. Ако ревматизмът изчезне, вярата ви е силна, ако не изчезне, вярата е слаба; Христос казва: „Все що попросите, в мое име ще ви бъде.” Аз вярвам в силата на вярата, която може да лекува всички болести. Докато правите опити да се лекувате с вяра, няма да взимате лекарства и външни средства. Ще разчитате само на силата на вярата. Тя да ви е опорна точка. От вярата зависи нашето здраве. От вярата зависи развитието на нашия ум. От вярата зависи състоянието на нашето сърце. От вярата зависи общественото ни положение. Бъдещето дори зависи от вярата. Онова, което лекува, е природата, не са хората. Че някой се молил и благодарение на молитвата оздравял, не е съвсем право, когато се е молел, той е бил асистент. Христос, който разбираше закона, каза: „Да бъде според вярата ти.” Както вярваш, тъй да ти бъде. Вярата е фактор.

Няма болест, която да не се подчинява на вярата. Като се излекуваш, не бързай да разказваш на хората как си се излекувал. Щом мине известно време, можеш да приложиш същия метод и към другите. Ако разказваш на хората как се лекуваш, преди да видиш резултат, болестта ти ще се върне отново.

Не всички слепи могат да прогледнат и не всички хроми могат да проходят. Само чистите в мислите и желанията си и само свободният от връзките на миналото си може да прогледне и да проходи.

Ако човекът, когото искате да лекувате по духовен начин, не е свързан с причинния свят, няма да го излекувате. Вяра е нужна, за да има резултат. Децата, които нямат вяра, се лекуват от родителите им с техния магнетизъм -— майката ще лекува дъщеря си, а бащата – сина си.

Докато болният се съмнява, той само поставя препятствия в пътя на своето лекуване. Щом престане да се съмнява, болестта си отива. Закон е: за каквото мисли човек, за него се държи. Престане ли да мисли за това нещо, то губи вече силата си. Това, в което човек вярва, то има сила за него.

Представете си, че в рамото или в ръката ви се яви ревматизъм. Какво ще направите? Ако сте разбрали новите методи, вие трябва да се обърнете към Бога с благодарност, че е изпратил този ревматизъм да ви научи нещо. Благославяйте Бога, светиите, ангелите, добрите хора по света и като се свържете с тях, няма да забележите как ревматизмът ви ще изчезне. Всеки трябва да се стреми към единство на съзнанието като метод на лекуване, като метод на работа върху себе си. От каквато и болест да заболеете, достатъчно е да възстановите единството на съзнанието си, за да се дигнете от леглото си здрав и бодър. Висшите сили на съзнанието се насочват към вашия организъм и започват да му въздействуват, докато стане обрат в тялото ви, вследствие на което всички енергии протичат нагоре, взимат обратно движение. При това положение чуждите вещества в организма, които са причина на болестите, изчезват моментално, както изчезва прахът от повърхността на барабана. Човек, у когото Божественото съзнание работи, като отиде при някой болен, достатъчно е да си постави ръката върху главата на болния, за да стане болният от леглото.

Свещеното Писание не е живо слово, но съдържанието му внася в човека жизнена енергия. Превърни тази енергия в живот и болният ще оздравее. Постави ръката си върху главата на болния с разположение и любов и виж как ще се отрази на здравето му.

Ако някой се разболее, но върши волята Божия, няма защо да търси лекари; щом е в унисон с божествените закони, ще отправи своята мисъл към всички добри хора по лицето на земята и горе на небето и ще оздравее – те ще възприемат мисълта му и ще се притекат на помощ.

Съществуват два начина за пречистване на човешката кръв – чрез мислите и чрез чувствата. Чувствата се пречистват чрез даване. Като дава с любов, сърцето на човека се разширява. Колкото по-широко е сърцето на човека, толкова по-лесно се пречиства. Ако някой е беден и не може да дава, трябва да прави умствени упражнения, да си представи, че разполага с големи богатства и да раздаде всичко на бедни и страдащи. Животът всякога носи условия за човека да чисти сърцето си. Може да се дава и материално, и сърдечно, и умствено. Колкото по-чисти са човешките мисли и чувства, толкова по-чиста е неговата кръв. Чистата кръв носи здраве и веселие.

Когато тялото на човека заболее, той може да се лекува с истината. Докато не обича истината, човек никога не може да бъде физически здрав. Щом обикне истината, той възстановява здравето си и тялото му придобива съответно ухание. Ако дълбоко в душата си човек реши да обича истината и ако абсолютно изключи лъжата от себе си, от каквато болест и да страда, той може да се излекува.

Боли ви някъде, например боли ви корем. Аз на ваше място ето какво ще направя. Денят, в който ви заболи коремът, ще сготвите хубаво ядене и ще повикате някой беден човек, ще го нагостите добре, а вие няма да ядете, ще го гледате и ще се молите мислено през цялото време. Може да извикате някое детенце или няколко души здравеняци, важното е да нахраните някого. Не зная досега някой, който, като го е болял корем, да е викал някого да го нагости по този случай. Денят, в който ви хване хрема, направете едно микроскопическо добро на най-нещастния човек, когото намерите, и ще видите какво ще стане с хремата. Имате главоболие, коремоболие – направете същото.

Светлите мисли и възвишените чувства регулират нервната система, кръвообращението, дишането, а оттам и храносмилането.