Формула за красота

Екип от немски психолози под ръководството на Мартин Грюндъл от Регенсбург изведе математическа формула, с която според тях може да се изчисли женската красота.

Учените са провели интернет-анкета сред повече от 60 000 мъже и жени, на които е било предложено да променят изображението на жена по 5 параметъра, докато то стане идеално по техните разбирания. На участниците е бил представен своебразен виртуален конкурс за красота – от 10 изображения на една и съща жена те е трябвало да изберат петте най-привлекателни.

Ръстът и теглото не са решаващите фактори

Най-неочакваният според самите психолози извод е, че височината и килограмите не са сред определящите фактори. С помощта на новата формула красотата може да се измери и провери с математически методи. “При това не е важно колко висока е жената и колко слаба е тя, а далеч по-важно е съотношението на отделните части на нейното тяло”, заявява Грюндъл.

Комплексната формула пресмята красотата по следния начин: Y= b1х1 +b2 х2 + … + b13х13 + t. Променливите освен всичко останало съдържат и “коефициент за андрогенност”, който включва обема на бедрата, талията и гърдите и колкото по-малък е той, толкова повече извивки има женската фигура.

“Сложната формула е необходима, тъй като простата зависимост, когато става дума за красота, винаги досега се е оказвала погрешна”, пояснява Грюндъл. Например съотношението между обема на талията и бедрата. Преди се смяташе, че колкото то е по-малко, толкова по-добре.

Според немските учени комплексната формула показва защо крайните величини (например много големия бюст) не винаги се възприемат като красиви. Когато значението премине горната граница, в отделни части на формулата то се оказва положително, а в други – отрицателно. “Именно сложното съотношение между крайностите и начина на тяхното възприемане със знак плюс или минус определя пропорционалността, твърди Грюндъл.

Полученият от учените резултат за идеал за красота е: жена с дълги крака, тънка талия, среден бюст и пропорционални бедра. /Actualno.com