Фонд „Земеделие” изплати още 19.6 млн. лв. директни плащания за 2009 г

Държавен фонд „Земеделие” изплати още 19.6 млн. лв. директни плащания за 2009 г. От тази сума 18.6 млн. лв. бяха преведени на общо 1000 земеделски производители, чийто заявления до момента се изчистваха заради застъпвания на площ. Останалите средства са плащания на фермери в планинските райони.

Неизчистени заради застъпвания на площ остават около 400 заявления на земеделски производители. Предстои от 15 март да започне и изплащането на проектите по мярка 214 „Агроекологични плащания” (АЕП) от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2007 – 2013. Преди седмица Държавен фонд „Земеделие” изплати  субсидиите на площ по Системата за единно плащане на площ (СЕПП) на 1000 биопроизводители.

Припомняме, че общият бюджет за директни плащания за 2009 г. беше в размер на 832 млн. лв., от които 771 млн. лв. са европейските и национални средства по СЕПП, а останалите 61 млн. лв. бяха заделени от бюджета за национални доплащания за животните. Отделно за Мярка „Агроекология” и за плащания в необлагодетелстваните райони средства се заделят от бюджета на ПРСР 2007-2013 – от Европейския фонд за развитие на селските райони.

От 832 млн. лв., изплатените средства по Кампания 2009 към днешна дата са в размер на 784 млн. лв. при подадени общо 95 000 заявления за подпомагане.