Фондът за лечение на деца заработи по-бързо

bebeЗначително по-бързо се одобряват молбите от Център „Фонд за лечение на деца” (ЦФЛД) през последните четири месеца на годината. По-висок е и интензитетът на работа на Комисията за лечение в чужбина. Основната причина за това е засиленото внимание на новото ръководство на министерството към тази дейност.

През последните четири месеца ЦФЛД е одобрил за лечение молбите на 34 деца. За сравнение броят на одобрените молби от началото на годината до  юли е 32. Основните заболявания, за които се изпращат деца за лечение в чужбина са неврологични, очни, ортопедични и други. Все по-често наши водещи специалисти канят чужди колеги за съвместно оперативно лечение на деца у нас. Това води до повишаване на квалификацията на нашите лекари и до оптимизиране на разходите – заплащаните суми са 10-12 пъти по-малки. За лечението на децата през тази година са изразходвани 2.7 млн. лв. Общо бюджетът на фонда заедно с даренията за 2009 г. възлиза на 3.8 млн. лв.
Комисията за лечение в чужбина през тази година е одобрила общо молбите на 96 пациенти над 18 години и на 90 деца. За сравнение през 2006 са одобрени съответно 44 и 36 молби, за 2007 – 61 и 53, а за 2008 – 79 и 90 молби. Най-често помощ търсят хората с очни, онкологични, неврологични, хематологични, неврохирургични, ортопедични заболявания. От началото на годината досега МЗ е изплатило над 666 хил. лв. за лечение в чужбина, а до края на годината ще се осигурят още 493 хил. лв. Най-много пациенти са се лекували във Франция, Германия и Турция