Фондация “Образование и развитие” отпуска десет стипендии на деца на загинали при изпълнение на служебните задължения служители на МВР

През периода на обучението си те ще получават ежемесечни стипендии в размер на 100 лева

Фондация “Образование и развитие” осигури ежемесечни стипендии в размер на 100 лева на десет деца на загинали при изпълнение на служебните задължения служители на МВР. Младежите ще бъдат подпомагани през периода на тяхното обучение. Мариана Чалъкова, представител на фондацията, благодари на ръководството на вътрешното министерство в лицето на Бойко Славчев, началник на кабинета на министъра на вътрешните работи, за оказаното съдействие при реализиране на благородната инициатива. “Желанието ни е поне с малко да помогнем на тези деца в израстването им като достойни личности”,  подчерта г-жа Чалъкова. Фондацията ще поддържа постоянна връзка с младежите и ще следи пряко резултатите от тяхното обучение и развитие. “Можете да разчитате на нашата подкрепа”, с тези думи се обърна към децата директорът на фондацията Николай Църов. Той обясни на стипендиантите, че с всеки един от тях ще бъдат провеждани срещи, а целта ще бъде да се определят индивидуалните им потребности. Днес децата получиха първите си стипендии.
Фондация “Образование и развитие” е регистрирана като сдружение с идеална цел през 2000 г. Учредителите са частни лица, обединени от идеята да подпомагат млади българи в тяхното образование и развитие. Към фондацията действа и младежки център, в който се провеждат разностранни художествени занаяти и мероприятия, посветени на опазване на околната среда. Периодически се провеждат тематични вечери с различни акценти. Към фондацията работи психолог, който е на разположение на стипендиантите.