Фискалният резерв е „стопен“ с 30% за два месеца в края на 2008г

В края на 2008 г. правителството на Тройната коалиция ударно е похарчило огромен по размер ресурс, става ясно от анализите в Министерството на финансите. Статистическите данни показват, че само за месеците ноември и декември бюджетното салдо на консолидирано ниво се е стопило от отчетения рекорден излишък в размер на 5 млрд. лв. към края на октомври до под 2 млрд. лв. към края на годината. Фискалният резерв се е стопил от рекордните 12.1 млрд. лв. към края на октомври до около 8.4 млрд. лв. към края на годината. Това означава, че фискалният резерв е намалял с близо 30% само за два месеца, което няма аналог за целият период, за който се води статистика за този показател.

В същото време правителство на Тройната коалиция постоянно декларираше, че икономическата криза не е засегнала България и фискалният резерв е най-важният буфер срещу шокове за икономиката.

„Ударното харчене на близо 1/3 от фискалния резерв само за два месеца по никакъв начин не може да бъде обяснено като стабилизиране и поддържане на този буфер на относително постоянно равнище в контекста на последвалото драстично влошаване на икономическите тенденции през 2009 г.“, коментира вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков. „Тези разходи в действителност са свързани с политическия цикъл и са началото на предизборното харчене на предишните управляващи, които вместо да предприемат реални мерки за минимизиране на ефектите от кризата и да защитят бюджетната позиция на страната излизаха с декларации, че икономическата криза в България няма да засегне сериозно икономиката“, допълни Дянков. Според него „кабинетът „Станишев“ е подвел бизнеса, че ще бъде напълно защитен чрез мерките на тогавашната антикризисна програма, които, както става ясно през 2009 г., или не проработиха или имаха ограничен ефект, каза вицепремиерът.

Според Симеон Дянков по-голямата част от тези разходи не само е било възможно да бъдат спестени, но на фона на първите сигнали за настъпващата икономическа криза след срива на финансовите пазари, е било абсолютно задължително. „Ударното харчене, което за декември е почти два пъти над средномесечните разходи на консолидирано ниво за останалите месеци на 2008 г., предполага, че голяма част от средствата са похарчени неефективно и на ръба на закона, като стремежът е бил единствено да се усвоят до последно одобрените лимити за разход“, коментира финансовият министър.

В последните седмици на декември са били налети огромни суми в държавни компании като Българският енергиен холдинг и (БЕХ) и Българска банка за развитие (ББР) АД. Операциите по увеличаването на държавното участие в капитала на търговски дружества според бюджетната методология не се отразяват в дефицит на правителството, но реално те водят до намаление на размера на фискалния резерв. Основната част от увеличението на капитала на БЕХ (общо в размер на 500 млн. лв. за 2008 г.) са насочени към финансирането на дейности по изграждането на АЕЦ „Белене“ и към Булгаргаз ЕАД. „Както знаете и в тези компании бяха констатирани редица нарушения“, уточни Дянков.