Фирми на опашка за скрап

bokluk4Още компании искат да се включат в бизнеса със стари елуреди. Нови кандидати са поискали разрешителни от екоминистерството да им позволи да организират разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Досега 12 организации са получили сертификат за работа. Само две от тях – „Екобултех“ и „Елтехресурс“, обаче имат опит в дейността. Тези фирми работят от почти три години по организацията на своите системи за оползотворяване на електрическия отпадък. Останалите 10 са получили лиценз в последните два-три месеца. Те са взели тапии, след като са представили в екоминистерството доказателства, че имат сключени договори с фирми подизпълнители, които имат техника и площадки, до които да извозят, складират и обработят старите уреди безопасно.
Така например фирма като „Надин“, която има завод за първично третиране на различни елбоклуци, може да преработва събрания от другите организации електрически боклук.

в-к Стандарт