Фирмено кредитиране на вноса и износа и банково кредитиране

Фирменото кредитиране се осъществява, както по вноса, така и по износа в зависимост от това  коя фирма е кредитополучател. Фирмения кредит по вноса се осъществява по “ открита сметка”  / когато фирмите си имат голямо доверие / и чрез менителница / което е преобладаващо /.
При фирмения кредит по износа кредитор е фирмата вносител, а кредитополучател  – фирмата износител. Осъществява се чрез предоставяне на аванси.
Банковото кредитиране по извън икономически сделки може да се осъществи от местни и от чуждестранни банки. Банковите кредити по износа се насочват към подготовката и производството на стоки за износ и към вече продадени стоки на склад или на път. Първите кредити са бланкови /  необезпечени / и втората група кредити са обезпечени със съответните стоки, които са обект на банковия кредит.
По – широко приложение намира банковото кредитиране на вноса. То се осъществява пряко или косвено. Използва се предимно косвено банково кредитиране на вноса чрез “ акцентните “ и “ акцептно – рамбурсните “ кредити.