Фирмата-наемател сама е отстранила билборда с послание на НДСВ

По повод изнесената на на НДСВ информациален билборд, разположен на агенция „Социални дейности”, ви информираме, че материалът е свалента-наемател на рекламното съоръжение след писмена покана от изпълнителния директор на агенцията Мария Димчева.

В договора, сключен между ИА „Социални дейности” и фирмата- наемател, изрично е указано, че на рекламния елемент (билборд) ще се прави реклама в смисъла на легалното определение на понятието, дадено от Закона за защита на конкуренцията и Наредбата на .

Съдържанието, изложено от та-наемател, по същество не представлява реклама на стоки и услуги, а съдържа послание, както и изобразено лого на политическа партия. Предвид легалната дефиниция на понятието „реклама”, залегнало в Закона за защита на конкуренцията и Наредбата за преместваемите обекти за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, фирмата е приела, че е нарушила клаузите на договора за ползване на билборда и сама е отстранила изложения материал.

В Министерството на отбраната и Българската армия не може да се извършва “пропагандна и агитационна дейност в полза или във вреда на политически партии, движения или коалиции с политически цели, на синдикални организации и на кандидати за изборни длъжности” гласи чл. 182, ал.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.