Финансовите документи

Финансовите документи са изключително важни за потенциалните кредитори.

  1. 1. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС

Това е изключително важен документ, описващ точната сума, която е необходима, за да  стартира бизнесът. При кандидатстване за заем кредиторите анализират потребностите на фирмата от средства именно въз основа на този документ. Средствата се разделят в два вида – оборотни средства и разходи за инвестиции.

Оборотни средства

Те се използват за посрещане на постоянни потребности. Такива са наеми за помещения и офиси, производствен процес, средства за работни заплати, други текущи разходи.

Разходи за инвестиции

Това са тазходи за модернизация и усъвършенстване на производствения процес. Предназначени са за закупуване на суровини, материали, нови машини и оборудване, както и всичко свързано с развитието на дейността и увеличаване на печалбата.

Когато се кандидатства за кредит задължително трябва да се посочи за какво ще се използва – за оборотни средства или за инвестиции.