Финансите като инструмент за управлението на парите и богатството

В качеството се на технология за движение и управление на парите, финансите създават условие за справедливо разпределение на продукта на труда м/у икономическите агенти (неговите създатели). Това разпределение педопределя първата основна група парични потоци, която влиза в обхвата на финансите. Тези парични потоци са свързани с разпределянето на продукта на труда м/у основните участници в неговото създаване

–          парични потоци, осигуряващи дохода на държавата

–          парични потоци, осигуряващи дохода на домакинствата

–          парични потоци, осигуряващи дохода на производствените фирми

След получаването на дохода от трите групи икономически агенти:

–          производствени фирми, домакинства, държавата

Осъществява се допълнително разпределение свързано с:

–          плащането на данъци;

–          плащането на социални и финансови помощи;

–          уреждане на взаимоотношенията м/у фирмите и техните работодатели.

От всичто това се вижда, че основния инструмент за трансформирането на парите (дохода) са финансите.