Философията на религията

Възможни са и съществуват реално три вида отношения между религия и философия:

а/двете съществуват едновременно, без да имат допирни точки и противоречия;

б/двете  взаимно се отричат и отблъскват, като побеждава едната или другата;

в/двете съществуват едновременно и нито са неутрални, една към друга, нито са враждебни, а  взаимно се предполагат, подпомагат и допълват;

Питагорейците първи в историята на гръцката философия са застанали теоретически и практически на третото становище. Сам Питагор бил духовно лице. Имали и религиозно общество. Вярвали в Бога и безсмъртието на душата и във възмездието. Приемали прераждането на душите. Практикували различни обряди, тайнства, молитви, омивания, постене и други.