Философия,наука и морал

Според питагорейците, както и според всички гърци, философията първоначално фактически обединявала всички науки. Те особено се занимавали с математика и астрономия, с геометрия и музика, която за

първи път поставяли на научни основи, като изразили математически тоновете, направили и редица открития в математиката и геометрията. Питагоровата теорема-сборът на ъглите в триъгълника е равна на два прави ъгли и пр.

Съществуват три главни отношения между философията и морала:

а/Неутралността: нямат общо помежду си.

б/Пълна зависимост на едното от другото: на морала от философията или на философията от морала.

в/Еднаква съподчиненост и на двете: на едно висше начало и поради това родственост и взаимно допълнение помежду им.