Фатехпур Сикри

С уникалните си паметници в Индия е известен град Фатехпур Сикри / „градът на победата” /, оцелял в своя първоначален вид , в който е бил замислен и построен при монголския владетел Акбар . Това е един от най-големите в бившата империя градове с дворцово-крепостен ансамбъл / 1570г. / и прекрасни каменни сгради . Построен е през 1569 – 1580г. на мястото на селото Сикри . За неговото строителство са привлечени най-добрите майстори от различни части на империята , създали забележителен градски ансамбъл .

Градът от трите страни е обкръжен от стени с дебелина 2,4м и височина 9,6м , направени от червен пясъчник . От четвъртата страна го защитава голямо изкуствено езеро . От страната на Агра към Фатехпур Сикри минава права стабилна пътека , водеща към възвишаващата се над града крепост с великолепни дворцови и култови сгради . Градът се дели на култови , дворцови , търговски и други комплекси и има свободна планировка . На една от страните на хълма се намира залата за аудиенция на владетеля Дивани Ам , стояща в центъра на просторен вътрешен двор и белият мраморен ансамбъл , наречен Съборният площад , на другата страна са жилищните резиденции на Акбар и неговите приближени .

Ансамбълът от жилищни резиденции включва дворците на Акбар с релефна вътрешна наредба ; къщата на неговата жена Мириям , украсена със стенописи ; дворецът на Джодх Бай – най-съвършеният жилищен комплекс , състоящ се от двуетажни сгради с балкони и тераси ; къщите на министъра Бирбала с покритата с резба фасада , а също и на военно-началника Руми Султан с високи релефни изображения в интериора и други сгради , построени от ценни видове камък , с великолепна изработка . Особена изящност им придават ярко сините глазурни покрития на куполите и покривите . Свободно разпръснатите сгради с балкони , галерии и сенчести преходи съседстват с басейни .

Стоящият на стълбове летен дворец на Акбар – Панч Махал , се състои от пет открити широки тераси , от които се открива прекрасна гледка към околностите на града . В другия дворец , стоящ срещу Панч Махал , се намира публичната зала за аудиенции Дивани Кхас . В нейния център на равнището на втория етаж се издига тронът на владетеля . Той е бил поставен на кръгла площадка , която в долната част се поддържа от мощна колона с разклоняващи се от нея като ветрило 32 стъпаловидни кронщайни . Площадката е съединена от висящи мостчета-балкони с галерии , опасващи стените на втория етаж на залата .

Във Фатехпур Сикри са запазени керван-сараи и характерни постройки на бани . Баните били предназначени за владетеля и аристократите и са изобилно украсени със стенописи , геометрични и растителни орнаменти .

Фатехпур Сикри е бил столица на монголската империя само около 10 години . След това шах Акбар и неговите поданици се преселват в Лахор . Опустелият завинаги град като каменна приказка се издига над окръжаващата го равнина .