Фактори, които увеличават шансовете да ви одобрят за кредит

Всяка една банка внимателно проверява и оценява своите бъдещи клиенти. Проучванията показват, че най-високи шансове за изгодни кредити онези, които имат добър кредитен рейтинг и които появяват в офиса на кредитния инспектор спретнати и правят впечатление на сериозни и учтиви хора, тоест такива, на които би могло да се има доверие.

Защо не всички банки могат да ви отпуснат заем?

Следва да сте наясно, че има редица фактори, които зависят от вас, но има и обстоятелства, на които е почти невъзможно да се повлияе. Например, ако ще подавате заявление за кредит в банка, която има предостатъчно клиенти,  заемът може да ви бъде отказан дори и заради някаква дреболия. Така и няма да разберете точната причина, защото банките не са длъжни да ви дават обяснения за отказа си.

Ето защо не всеки път е възможно да се гарантира, че ще получите заем от определена банка, но ако получите отказ, решението е съвсем просто – просто посетете друга банка и опитайте да заемете средства от нея.

За да повишите шансове си за получаване на кредит, погрижете се за изряден и представителен външен вид. Дори начинът на попълване на въпросника, свежият дъх и начинът, по който говорите с кредитния инспектор, имат много по-голямо значение, отколкото предполагате. Важни са всякакви дреболии – от това, какво е състоянието на ноктите ви и какви обувки носите, до маниерите и начинът ви на говорене. С други думи, в банката ще се опитат да оценят нивото ви като личност по най-разнообразни.

Проверката на кредитната ви история е половин успех

Ако например размерът на заема е малък около 3-4 ваши заплати, тогава проверката на кредитната ви история означава много. Въз основа на данните за вашите минали заеми банковата институция прогнозира как ще се държите, ако станете кредитополучател. Ако сте направили забавяния, влезли сте в дългове и не сте ги погасили, тогава нищо добро не ви очаква.

Но има и случаи, при които кредитната история играе по-малко значима роля. Например, когато става въпрос за ипотечен кредит.

Източник:  creditolandia.net