Учение за съдовете

Учението за съдовете изучава сърдечно – съдовие апарат исърдечно – съдовие апарат и лимфната система. Сърдечно – съдовия апарат е изграден от сърце, артерии, вени и капиляри. Съдовете изграждат два кръга на кръвообръщение: малък и голям. В големия кръг на се различават артериален и венозен отдел. По артериалния отдел кръвта се довежда от сърцето до органите и тъканите, а посредством венозния, тя се връща в сърцето. Започва с един голям съд (аорта), който се разклонява и дава все по-голям брой съдове със все по-малък размер. Венозният отдел е изграден от обратния принцип – конвергенция. Започва с множество съдове с малък размер, който обединявайки се, се събират в крайна сметка в два големи венозни съда: горна и долна куха вена, вливащи се в сърцето.