Учение за костите (osteologia)

Учението за костите изучава системата на скелета (Systema skeletale) изградена от органи – хрущяли (cartilagines cartilage) – хрущял и кости (os). В системата се разлечават костна част (pars ossea) и хрущялна част (pars cortilaginosa). Хрущялите са временни и постоянни. Временните съществуват от втория ембрионален месец до завършване периода на растеж, след което се трансформират в кости. Постоянните съществуват през целия живот на човека. Костите в човешкия скелет са над 200. От тях 33 – 34 са единични, а останалите двойни (бедрена, ребрена и др.). Масата на костите при живия човек е 15 – 20% от масата на тялото. Изсушените и обезмаслени кости подготвени за учебни цели съставляват 7,5 – 10% от масата на тялото.