Участие на заместник-министър Константин Димитров в Съвета „Външни работи” на ЕС

На 22 март в Брюксел се състоя редовно заседание на Съвета „Външни работи”. От българска страна участва заместник-министър Константин Димитров.

По отношение на Хаити, ВП Катрин Аштън и комисар Кристалина Георгиева информираха министрите относно резултатите от визитите си в страната. Дискусията се концертира върху оценка на досегашните усилия на ЕС и перспективите за възстановяване и развитие на Хаити в дългосрочен план, както и подобряване видимостта на европейските действия. Заместник-министър Димитров подчерта решаващата роля на комисар Георгиева в овладяването на кризисната ситуация – оценка, към която се присъединиха всички изказали се министри. Той наблегна на ефективната европейска координация, както и на необходимостта от политически поглед към изграждане на стабилност и демократично развитие в Хаити.

Комисар Кристалина Георгиева представи накратко информация за положението в Чили след земетресението и цунамито в страната, резултати от посещението си там  и сравнителен анализ със ситуацията в Хаити.

В обсъждането на Съвета по Афганистан беше дадена силна подкрепа за новия единен представител на ЕС в страната – посланик Ушацкас. Той направи представяне на актуалните политически развития и предизвикателствата: предстоящите парламентарни избори, възможно провеждане на международна конференция в Кабул, засилването на полицейската мисия на ЕС EUPOL. От министрите беше отправен призив за качествена и съгласувана работа с всички международни фактори и техните представители в Афганистан – ООН, НАТО, САЩ, както и с представителствата на държавите-членки на ЕС на място. В изказването си българската страна подчерта значението на спазването на демократичните принципи, на реформата на изборното законодателство, на отговорността на афганското правителство за нейното провеждане, както и на постоянството в борбата с корупцията.

Министрите обсъдиха накратко ситуацията в Украйна и Молдова и необходимостта от активен ангажимент на ЕС спрямо тези две държави след промяната на политическото ръководство.

В изказването си по Украйна заместник-министър Димитров маркира необходимостта от внимание спрямо сигналите от страна на украинското ръководство и развитие на отношенията с ЕС – чрез анализ на възможностите за визова либерализация, споразумение за свободна търговия, сътрудничество в модернизацията на газовия сектор, политически диалог по въпросите на Приднестровието и по въпросите на сигурността и отбраната. Що се отнася до Молдова беше обсъдена конституционната реформа във връзка със становище на Венецианската комисия.