Уточнение

Във връзка с неявяването на съдебен заседател на насроченото за днес дело в СГС, по което подсъдими са Марио Николов и Людмил Стойков МВР уточнява:
Служителката на СДВР Снежа Минчева – Пройнова е командирована в Академията на МВР съгласно предварително утвърден от министъра график за повишаване на професионалната квалификация /заповед от 8 януари 2010 г./. На това основание, със заповед на главния секретар на МВР от 10 март 2010 г. на курс за актуализация на професионалната квалификация са изпратени общо 43-ма служители от различни дирекции и звена на МВР.
В конкретния случай не може да става въпрос за обвързване на професионалните задължения на Пройнова като служител на МВР и нейното качество като съдебен заседател. МВР няма отношение към подбора на съдебните заседатели, които се предлагат по списък от Столичния общински съвет и се одобряват от Общото събрание на Софийския апелативен съд.
За предстоящото отсъствие от заседанието Пройнова е уведомила по съответния ред административния секретар на СГС и съдията по делото около 13.30 часа на 12 март 2010 г., като е предоставила стационарни и мобилни телефони за връзка.
По данни на председателя на Софийски градски съд командироването на Пройнова не е прецедент, тъй като в качеството й на съдебен заседател по други дела тя е отсъствала поради служебна ангажираност многократно.
Обучението на Пройнова е в рамките на предварително планиран процес за повишаване на квалификацията, през който преминават съответните категории служители на МВР.