Успешно приключи туининг-проект с Великобритания за затворното дело

Сътрудничеството ни с Великобритания в областта на затворното дело е много активно и ползотворно и в последните години е наситено с различни общи проекти, които са осъществени изключително успешно, заяви заместник-министърът на правосъдието Христо Ангелов при закриването днес на туининг – проекта „Укрепване на затворната система в България”. Заместник – министър Ангелов подчерта, че проектът е  резултатно надграждане с идеи, конкретни стъпки и предложения  на първата подобна инициатива, осъществена между България и Великобритания в затворното дело. Заключенията и решенията, взети на основата на получените резултати при осъществяването на проекта, ще издигнат без съмнение на по-висока степен функционирането на затворната система у нас,  добави зам.-министър Ангелов.

По време на туининг – проекта са разработени стандарти и информационен модел за управление на пенитенциарните дейности, осъществено е обучение на ръководния персонал в затворите за действия в кризисни ситуации – бунтове, масово неподчинение, барикадиране, вземане на заложници и др. Специално внимание е обърнато и на обучението на специалисти за работа с наркозависими лица, лишени от свобода. Обучени са над 60 експерти и сега във всеки затвор има висококвалифицирани служители, които работят с наркозависимите.
Част от служителите на Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията” са обучени за работа с процедурите на публично – частното партньорство, които се прилагат широко в британската затворна система.
Сътрудничеството ни с българските ни колеги е много успешно и доказателство за това колко полезни могат да бъдат общите усилия в рамките на ЕС, каза главният инспектор на затворната система  на Великобритания г-жа Ан Оуърс. На закриването на проекта присъства посланикът на Великобритания у нас Н.Пр. Стийв Уилямс.