Успешно приключва проект за усъвършенстване на затворната система в България

На 15 април 2010 г. в хотел „Сентръл Парк” /София, бул. Витоша 106, конферентен етаж, зала 1/ от 10.00 часа ще се състои церемония по официалното закриване на туининг – проекта „Укрепване на ролята на българската затворна система”, който Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в продължение на 18 месеца осъществяваше съвместно с британската затворна система.
На церемонията ще присъстват заместник-министърът на правосъдието Христо Ангелов, посланикът на Великобритания Стийв Уилиамс, директорът на ГД „ИН“ Петър Василев.
Усилията по проекта бяха концентрирани основно в следните сфери:
– Разработване на стандарти и информационен модел за управление на пенитенциарните дейности;
– Развитие на програмите и на мрежите от специалисти в затворите за работа с осъдени, страдащи от наркотични зависимости;
– Усъвършенстване на командната структура, както и на плановете и обучението на персонала за овладяване на кризисни ситуации в местата за лишаване от свобода – масово неподчинение, барикадиране, вземане на заложници и други.     В рамките на проекта бе внедрена и методиката за проучване на смъртните случаи в местата за лишаване от свобода, която позволява да се направят важни изводи относно третирането на лишените от свобода и на възможностите за неговото подобряване.
Част от служителите на ГД „Изпълнение на наказанията” бяха обучавани по работата с процедурите на публично частното партньорство, които се прилагат широко в британската затворна система.