Управление на богатството

Има три базови съставки: реални активи; финансови активи и ликвидни активи.

Крайната цел на управлението на богатството е неговото непрекъснато увеличение. Бюджетът е инструмент за управление на най-ликвидната част от активите – парите в брой. И оттук богатството на икономическите агенти може да се види в разходната половина на техните бюджети. Оттук може да се каже, че управлението на бюджетните разходи в определена степен е управление на богатството. Това управление се осъществява чрез финансови инструменти и е повод за формиране на парични потоци.