Увеличение на черния дроб

cheren drobПри тази болест да се пие отвара от цикория. Взема се цялото растение: корен, стебло и листа. Черният дроб заболява, когато човек става в чувствата си ту топъл, ту студен и с това се изменят електромагнитните течения в тялото и това се отразява върху черния дроб. Болестите на черния дроб и жлъчката идат от пресилена дейност на нисши чувства, от свръхпроизводството на нисши, дисхармонични чувства. При болести в жлъчката са полезни киселите храни, особено лимоните. Да се избягват тлъстите, мазните храни. И по възможност да се дава почивка на черния дроб. Болният да се храни с по-лека храна. Ако черният дроб не функционира правилно, ще ви дам едно лекарство, което да ви е приятно. Щом си неразположен, вземи един лимон, отрежи с ножчето едно парче, тури го в устата си. Виж какво ще произведе. Това ще направите, ако искате да се учите. Ще вземете второ парче, трето, четвърто. Лимонът, неговият цвят ще подействува на черния дроб да функционира правилно. Тогава във вас ще се поправи неразположението. Не че вие ще станете идеалист, но ще се сменят нисшите чувства на вашето недоволство. Щом са разстроени нисшите чувства, вие сте недоволен, обичате да се сърдите, светът ви се вижда тъмен, мислите, че всички хора не ви обичат. Като че ли лещите, с които, гледате света, са се объркали и вие ще объркате и разбъркате работата.
Като е разстроен черният дроб, вие разглеждате предмета така, както не трябва. Питате: „Какво е черният дроб?” Черният дроб помага на храносмилането. Той отделя такива сокове, които са потребни за смилането на някои храни. Всички отрови отиват в черния дроб. Той е много жлъчен. Ако отровите не влязат в стомаха за храносмилането, те ще влязат в кръвта и тогава произвеждат разстройство в астралното тяло. Няма да има съответствие. Силите на астралното тяло няма да минават правилно. Едно разстройство на черния дроб на физическото тяло – и паметта не може да работи правилно, тя отслабва. Раздвои се умът, дойдат на ред болки, страдания. Тогава се явява неврастенията. Косвено този орган ще повлияе на симпатичната нервна система. Симпатичната нервна система е в тясна връзка със стомаха, с храносмилането. Храносмилането е във връзка с дишането. Дишането е свързано с човешката мисъл, с мозъка. Щом някой орган от системата не функционира правилно, влияе и на другите. Да кажем – пожълтели сте. Това се дължи на вашия черен дроб. Причината не е той, и той е следствие. От какво зависи разстройството на черния дроб? От вашата мисъл и чувства. Вашите нисши чувства и силните влечения са свързани с черния дроб. Ако мислено не контролирате вашите чувства, те ще разстроят черния ви дроб, а черният дроб ще разстрои целия организъм. Тогава ще викате един лекар, ще викате втори и ще ви объркат. Лекарите лекуват, както знаят. И те са прави. Те търсят и искат да поправят функциите на черния дроб и някой път ще ви сплашат. Казват: „Съвсем се е разстроила вашата нервна система. Ако не вземете мерки, лошо ще бъде.” Ще ви сплашат лекарите, но тази работа със страх не става. Защо ще те плашат? Страхът е камшик за упорството на човека. Щом сте неразположени малко, черният дроб не функционира правилно. Яж лимони. Щом си неразположен, дето и да живееш, яж лимони и търси причината. Отвън може да има някакъв повод, то е друг въпрос. Тия поводи съществуват, ние не можем да ги отместим. В цялата природа съществува някакъв повод. Вие може да си помогнете с лимони. То е безобидно лекарство за черния дроб.