Тянцзин, Тайюан

Тянцзин – разположен е на 45км от морето в близост до мястото , където се сливат 5 реки . Те образуват най-значителната водна артерия в източните части на Северен Китай , която се нарича Хайхе . До града достигат както малки , така и големи океански кораби . Той е свързан с намиращата се в северозападна посока столица Пекин с железопътни и шосейни връзки . Това е основното пристанище на столицата , като самият Тянцзин е огромен град с много добре развита разнообразна промишленост . Неговото изключително благоприятно географско положение дава отражение върху неговата история , а от там и върху неговия облик и планировка . В средата на ХІХ в. той е окупиран от англичаните и французите и се превръща в един от т.нар. „свободни градове”. Така европейците получават право на стопанска дейност от страна на китайските власти . В началото на ХХ в. в града започва голяма реконструкция по европейски образец . Този период е запечатан в архитектурния облик на града , където могат да се открият различни европейски архитектурни стилове от онова време .

Тайюан – град в Северен Китай , административен център на провинция Шанси . В наши дни е голям промишлен център . Този град е едно от най-древните селища в района на Великата Китайска равнина . Известен е от първото хилядолетие пр.н.е. Той е планиран под формата на традиционен правоъгълник , страните на който образуват градски стени . В близост до града в планината Тянлуншан се намира много интересен пещерен храм от VІ в.