Тютюнопроизводителите ще се подпомогат по нова схема

Тютюнопроизводителите ще бъдат подпомагани по нова схема през тази година – по директните плащания, заяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов по повод неверните твърдения на депутата от „Коалиция за България” Корнелия Нинова, че правителството води политика за ликвидиране на сектора. „Министерство на земеделието и храните твърдо е решено да спазва европейските регламенти и да не допуска изплащане на нерегламентирани държавни помощи. Именно заради неспазването на европейските политики от предишното правителство, страната ни е заплашена от санкции за минали години, които ще бъдат удържани от производителите”, заявява министър Найденов.

Право на подпомагане по новата схема ще имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година в периода 2007-2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Помощта се изплаща на килограм, въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи, през посочения период. За всяка сортова група се изчислява средноаритметичното количество тютюн в килограми, за което е бил подпомаган този земеделски стопанин. Когато той не е отглеждал тютюн през всичките три години, помощта се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн, по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн. Ако е отглеждал тютюн само през една от годините, се подпомага според количествата по сортови групи, които е предал същата година. Ако е отглеждал тютюн през две от трите години се подпомага въз основа на средноаритметичното количество от двете години.

Задължение на фонд „Тютюн” е да определи за всеки производител на тютюн количеството тютюн подлежащо на подпомагане по сортови групи. По искане на земеделския стопанин, кандидат по тази схема, фонд „Тютюн” му издава удостоверение за референтното количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи. Това обаче не е задължително условие за кандидатстване за подпомагане по схемата. При подаване на общото заявление кандидатите за подпомагане заявяват участие в схемата, без да посочват количеството тютюн подлежащо на подпомагане.