Търсят се кандидат-приемни родители

Община Габрово търси кандидат-приемни родители за децата и младежите, настанени в дом за деца, лишени от родителска грижа „Христо Райков“. Инициативата е във връзка с проект „Живот в семейна среда и по-добро бъдеще на децата чрез алтернативни социални услуги“, партньори по който са Общината и „ИМКА“ – Габрово. Основната цел на проекта е подобряване живота на децата в  „Христо Райков“.

Приемната грижа означава да се грижиш за дете в твоя собствен дом, защото родители му не са в състояние да полагат грижи за него. Целта е детето да се отглежда в семейна среда, за да получи възможност за развитие и максимално добра грижа.

Приемните родители могат да бъдат доброволни и професионални. Доброволните преминават задължително обучение, което им помага да предоставят адекватна на потребностите на децата подкрепа. Те получават и месечна издръжка за покриване нуждите на настаненото дете. Професионалните приемни семейства преминават същите и допълнителни специализирани обучения. Те сключват трудов договор с дирекция „Социално подпомагане“, като освен финансова подкрепа за детето те получават и месечно възнаграждение./DarikNews/