Тълкуване на енергийното поле

energiyno poleОсвен специфични драматични преживявания в детството, интуитивният диагностик може да долови суеверия, лични навици, поведенчески модели, нравствени възгледи и предпочитания в областта на музиката и литературата.  Понякога енергийните образи са символични. Например преглеждайки един пациент, който страдаше от задух, получавах все една и съща картина: наказателен отряд го пронизва с куршум в сърцето. Явно това не се беше случило с него в действителност, но и подробните медицински изследвания, на които се беше подложил, не бяха посочили физическа причина за състоянието му. След като споделих впечатленията си с него, той ми каза, че неговата съп­руга му изневерява и че поведението й го кара да се чувства точно така – „прострелян в сърцето“. Осъзнавайки тези чувства, за които дотогава си беше затварял очите, той успя ясно да определи проблемите и в брака, и в здравето си.

Нашата емоционална енергия се превръща в биологична ма­терия чрез един много сложен процес. Всяка радиостанция ра­боти на точно определена дължина на вълната. По същия начин всеки орган и всяка система в тялото са създадени с определели възможности да поглъщат и отработват специфични емоцио­нални и психологични енергии. С други думи, всяка област от тялото излъчва енергия, с точно определена честота! Когато сме здрави, всичко е „добре настроено“. Област от тялото, която не предава на своята нормална честота, показва местоположението на проблема. Промяна в честотата показва промяна в характера и тежестта на заболяването и разкрива произхода на стреса, допринесъл за развитие на заболяването.

Този начин на тълкуване на телесната енергията е известен още като „вибрационна медицина“. Сходен е с най-древните ле­чебни методи – от китайската медицина и лечебната практи­ка на шаманите до всяка народна или алтернативна терапия, без изключение. Истина е, че енергийната медицина не е нещо ново, но вярвам, че моята интерпретация и методът, по кой­то ви я преподавам, за да можете да използвате знанията за ду­ховно лечение в съчетание със съвременната медицина, са из­ключителни. Когато човек интуитивно почувства, че губи енергия поради стрес и веднага предприеме някакви действия срещу загубата, вероятността стресът да прерасне във физическа криза намалява или изобщо не се стига до нея.

Мога да ви направя разбор на езика на енергията, така че да започнете да виждате и усещате човешкото енергийно поле, да разбирате съответстващата на него духовна анатомия, да раз­познавате източниците на своята сила и да развивате интуи­цията си. Затруднявам се, когато трябва точно да обясня как аз получавам тази енергийна информация. Изглежда и други интуитивни диагностици имат същите затруднения, но и те, и аз улавяме най-силните импулси – информацията, която е най-наситена с напрежение. Тези импулси обикновено  са пряко свързани с онази част на тялото, която отслабва или заболява. Като правило енергийната система предава само същественото, без което умът не би могъл да осъзнае нарушеното равновесие или здравословното неразположение. Понякога символичната информация може да бъде обезпокояваща – като образа „прострелян в сърцето“. Тези подсилени възприятия са необходими, за да може посланието да проникне през обичайните ни модели на поведение, които са първопричината за здравословното неразположение, Интуитивните усещания подпомагат тялото в стремежа му към здраве и живот. Нашата енергия винаги е на­сочена към здраве, макар да живеем нездравословно. Например, ако изречем лъжа, нашето енергийно поле ще съобщи на другия „енергийния факт“, че не казваме истината. Енергията не може да лъже и не лъже.