Три нови процедури по оперативна програма „Административен капацитет”

balgariyaТри нови процедури по оперативна програма „Административен капацитет” ” (ОПАК) ще бъдат открити до края на годината. От стартирането й досега са отворени общо 26 процедури. Одобрените проекти за финансиране са 260, а сключените договори са за близо 140 млн. лв. Реално изплатените средства са над 62,6 млн. лв.

Шестото официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПАК прие промени в програмата, свързани с промяната в структурата на Министерския съвет. Засега не съществува необходимост от преразглеждане на приоритетите на оперативната програма.

Комитетът одобри и три нови процедури, които Управляващият орган ще открие до края на годината. Това са „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация”, „Компетентна и ефективна държавна администрация” и „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

„Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” ще бъде обявена през декемри, а крайният срок за подаването на предложения е февруари 2010 г. По нея ще може да кандидатства администрацията на МС. Целта на процедурата е да се подобри системата за заплащане и мотивацията на служителите, което ще повиши качеството на работа в държавния сектор.

„Компетентна и ефективна държавна администрация” ще бъде обявена през ноември, а крайният срок за подаването на предложения е януари 2010 г. Бенефициент ще е Институтът по публична администрация (ИПА). Целта на процедурата е да се укрепи капацитетът на ИПА и да се предоставят качествени и ефективни обучения за централната, областните и общинските администрации.

„Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” ще бъде обявена през ноември т. г. Проектни предложения ще могат да се подават до януари 2010 г. Тази процедура е насочена към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Нейната цел е да гарантира предоставянето на качествени и насочени към потребителя електронни административни услуги.