Трансформацията в социален контекст

общество астрологияВ едно общество, където трябва да намерим собствени начини за посвещаване и трансформация, астрологията трябва да изиграе особено ценна роля. Но трябва да запомним, че астрологията не е нещо отделно от живота. Тя не е религия сама за себе си, нито е наука, която обхваща всички други подходи към човешкото разбиране. Тя е просто средство, едно от многото възможни средства, които могат да бъдат използувани по всякакви начини. В нашият индивидуален живот астрологията може да служи на целта за превеждането ни през различните посвещения, трансформации и решаващи преходи. Тя може да ни осигури тази космична структура и смисъл, който ще изпълни всяко важно изпитание с дълбоко значение, нещо което повечето религии се опитват да правят – но не успяват. И в практиката на астрологичната консултация като професия, осъзнаването на социалните роли, родителските влияния и връзки и индивидуалните нужди за преминаване през  архетипичните човешки фази на трансформация са абсолютна необходимост за ефективното консултиране. Когато обществото или религията не успяват да осигурят средство за разбиране на такива важни процеси и нужди, трябва да се намери друг начин. И астрологията е единственият метод за разбиране, от който очакват ръководство милиони хора.