Транзити на Нептун

Повечето съществени принципи на Нептун също бяха разгледани в трета глава. Тук е нужно само да ги сумираме, като кажем, че транзитите на Нептун неизменно настройват личността към области на неосезаемото. Въпреки че обикновено се усещат като смущаващи периоди на голяма неопределеност, тези транзити могат също да се преживяват като време на вдъхновение или даже посвещение, благодарение на пречистването и одухотворяването на личността в посоченото отношение. Потенциално, тези периоди са време за изучаване фините уроци на живота и осъзнаване, че неосезаемите, не материални фактори са по-важни и силни, отколкото земните въпроси на ежедневния живот, които повечето хора, изглежда приемат като окончателна реалност. Чрез вибрациите на Нептун, проникващи в съзнанието на личността, можем (доброволно или не) да се отворим за област на безгранични неизкъртими възможности, която може да предизвика огромно разширяване на осъзнаването и даже настройване към универсалните и космични нива на съществувание. Транзитите на Нептун ни дават възможност да усъвършенствуваме нашето разбиране, позиции и поведение въз основа на остро възприемане на работата на неосезаемите сили. В тези периоди ние сме склонни към объркване и смущение, ако не приемем предизвикателството да се настроим на даден идеал.

Няколко конкретни примера ще бъдат особено необходими, за да задълбочат разбирането ни за транзитите на Нептун, понеже е трудно да се обясни трансцендентната вибрация на планетата по някакъв логичен или систематичен начин.

Една 34 годишна жена премина през период на дълбоки лични промени когато транзитиращият Нептун нееднократно образуваше квадратура с нейното радикално Слънце в продължение на година и половина. През този период на къртене от мъка съпругът й я напусна, но не искаше да вземе решение нито за окончателен развод, нито за възможно връщане. Тя се оказа “увиснала във въздуха”, без да знае дали да започне нов живот или да чака, докато той вземе някакво решение. У нея се развиха определени интереси към астрологията, прераждането и други неща свързани с тези сфери, които й помогнаха да придобие перспектива за онова, през което минаваше. Тези занимания за пръв път й дадоха духовен поглед върху живота и всъщност й помогнаха да придобие сила, за да се реши на развод и да поеме собствен път на развитие, вместо да поддържа нездравата зависимост от бившия си съпруг. През този период тя придоби ново чувство за свобода и индивидуалност (Слънцето); и за пръв път в живота й възможностите за растеж започнаха да й се струват широко отворени и многообещаващи.

Едно 6 годишно момче, по време на съвпад на Нептун с неговото радикално Слънце бе заведено на лекцията на духовен учител от Индия, понеже майка му беше привърженица на учението на този наставник. Без предупреждение и колебание, момчето внезапно дотичало към наставника и го помолило за посвещение, за каквото обикновено никога не се дава съгласие за хора по-млади от 21 години. Но в даденият случай сигурно е дошло време за това момче да влезе в контакт с източник на духовно вдъхновение, понеже му било обещано посвещение и всъщност му било дадено вътрешно духовно изпитание, което го накарало да остане безмълвно и сияещо от радост.

Транзитите на Нептун към радикалната Венера са особено важни за развиване на по-дълбоко и изтънчено разбиране на любовта. Една жена, по време на опозиция на Нептун с нейната Венера срещнала мъж при много необикновени обстоятелства. Техните отношения имаха “вълшебно” начало, като че ли връзката беше предопределена да бъде важна. Взаимоотношенията им  бяха обкръжени от вид романтичен  ореол, илюзия, която започна да се открива, едва когато транзитът завършваше.  Мъжът беше духовно ориентиран от Риби, и чрез него тя се запозна с много хора от този тип. (Отбележете, че Венера се занимава с всевъзможни отношения, а не само с романтични връзки). По това време забележимо нарасна нейният интерес и разбиране на духовното, въпреки че тук имаше по-скоро аура на романтично очарование, отколкото истинско сериозно изучаване. Под влиянието на този човек жената похарчи значителна сума пари за курсове по автотренинг, въпреки че собствените й мотивации за посещаването им бяха неясни за нея и я объркваха (Нептун!). Все пак на занятията тя усети своите психични способности по непосредствен и удивителен начин. Едва към края на транзита, започна да се разочарова от безличния му начин на обноски с нея и да осъзнава, че беше по-влюбена в образа, отколкото в човека. И въпреки, че се чувствуваше емоционално (и до известна степен материално) “изцедена” от него, сега тя не изпитва обида  към него, понеже смята, че това изпитание е било важен урок за израстване на нейното разбиране на любовта.

Когато транзитиращият Нептун беше в съвпад с радикалната Венера, друг човек откри, че настоящите му любовни отношения започват да се разпадат. Идеализираният му поглед върху неговата любима беше – меко казано – разстроен когато разбра, че тя спи с неговия най-добър приятел. Досега той беше склонен да мисли за нея като за собственост, и чрез значителна болка, трябваше да се сблъска с ревността и интензивните собственически чувства, които винаги е усещал при всички важни отношения (с мъже или с жени). По този начин можем да видим, че това изпитание е съдържало важен урок, които би могъл да бъде отнесен към много области от живота му. (Отново нептуновата тенденция към универсализиране). Преминавайки през болката, той не само доби значителна обособеност от своите емоции и фактически усъвършенствува целия си подход към любовта, но разбра също, че чувствата му са открити и сега може да преценява възможността за отношения с друга жена.

По време на много транзити на Нептун въображението се носи с всички сили, и личността обикновено страда от липса на концентрация и от остра неефективност дори и при къртене (това качество е особено видно при транзити към Марс или Сатурн). Но, въпреки че материалните неща могат да пострадат в това отношение, това е временна намеса, докато вдъхновените и неосезаеми изпитания на това време могат да останат за много години като спомени, които във важните отношения могат да ръководят живота на личността.