Томислав Дончев: Обсъждаме увеличаване на авансовите плащания за проекти по Оперативните програми над 35%

Обсъждаме увеличаване на авансовите плащания по Оперативните програми дори с повече от 35%”. Това заяви днес министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев след среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Управляващите органи на Оперативните програми. На срещата представителите на НСОРБ поискаха увеличаване на авансовите плащания по всички Оперативни програми до 35%.

Сред другите искания на общините, поставени на днешната среща, са предоставянето на възможност за получаване на авансово плащане при сключен договор с изпълнител, независимо от предмета на договора; оптимизиране на процедурите по разглеждане и верифициране на искания за плащания и възстановяване на средства; отпадане на изисквания като многократно представяне на едни и същи документи в процеса на отчетност и др.

Министър Томислав Дончев информира представителите на общините, че в момента работна група изготвя проект за промяна на Постановление № 121 на Министерски съвет за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми. Според министър Дончев сроковете могат да бъдат по-къси като това ще помогне парите да стигат по-бързо до местната власт. Договорено бе общината да участва в подготовката на промените на Постановлението, като обобщят и изпратят своите предложения.

Участниците в срещата дискутираха още отпадането на предварителния контрол на документацията, подготвяна от общините при обявяване на обществени поръчки по проекти по Оперативните програми. Тази мярка ще облекчи процеса и ще съкрати с няколко месеца процедурите по търговете. Ще бъде разширена и предварителната информация, която Оперативните програми дават за предстоящите през годината процедури, като в Индикативни годишни работни програми ще бъдат включени и допустимите за финансиране разходи по всяка мярка, съобщи още министърът. Тази информация ще помогне на общините и на всички други бенефициенти много по-точно да планират подготовката на проекти по Оперативните програми и ще гарантира по-доброто им качество.