Томислав Дончев: В сравнение с миналата година, темпът на плащанията по оперативните програми се е увеличил 7 пъти

“Политиката на България за нулева толерантност към корупцията среща голяма подкрепа. За първи път основната тема, която се дискутира при срещите там не бе контролът и борбата с корупцията, а как да се гарантира устойчивост на мерките и те да имат ефект”. Това заяви днес министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на пресконференция в Министерски съвет. Той представи резултатите от първото си официално посещение в Брюксел, където проведе срещи с депутати от Европейския парламент и с комисарите по регионална политика Йоханес Хан, по селско стопанство и развитие на селските райони Дачиан Чолош, както и с комисаря по трудова заетост, социални въпроси и равни възможности г-н Лашло Андор.

По време на разговорите си в белгийската столица министър Дончев представи новия координационен механизъм за усвояване на средствата от ЕС, одобрен от правителството на 14 април 2010 г. Обсъдени бяха конкретните стъпки и планове за опростяване и на процедурите по всички оперативни програми, както и цялостния напредък на страната ни по усвояването на средствата от ЕС. Дискутирани са възможностите за релокация на средства в Оперативна програма „Транспорт”. След срещите в Европейската комисия, стана ясно, че през месец май на първо посещение в България ще бъде комисарят по регионална политика Йоханес Хан.

“На прав път сме, но това, което трябва да направим, е да ускорим крачката”, заяви министърът по управление на средствата от ЕС. По думите му стартираме почти от нула, но мерките, които са взети към момента се забелязват и оценяват.

Томислав Дончев съобщи, че по време на посещението си в Брюксел се е срещнал и с българските депутати в Европейския парламент, към които е апелирал за добра комуникация и сътрудничество при обсъждането на политиките, касаещи България. „Ние имаме консенсусен интерес, който не се поддава на политическа интерпретация”, заяви министър Дончев.

“Към момента, в сравнение с миналата година, темпът на плащанията по оперативните програми се е увеличил 7 пъти, а темпът на договаряне – с 1,5 на сто”, съобщи още министърът. Томислав Дончев допълни, че през м. май предстои правителството да приеме промени в две постановления, които допълнително ще опростят и ускорят процедурите по всички оперативни програми. „Това е необходимо, за да се намали излишният бюрократичен натиск и процесите да станат по-разбираеми”, коментира министърът. Индикативните годишни работни програми ще се публикуват по-рано и ще съдържат детайлна информация за всички допустими дейности в рамките на съответния конкурс. Минимум десет дни преди началото му ще се публикуват насоките за кандидатстване, което ще увеличи времето за реакция от страна на бенефициентите и ще даде възможност за допълнително съгласуване и избягване на грешки.

„Друг приоритет, по който се работи, е хармонизиране на процедурите по всички Оперативни програми”, заяви министърът и подчерта, че това ще улесни многократно бенефициентите.