Технология на създаването на пари

Връзката между парите, влоговете и мултипликатора, е основата на технологията за създаването на пари. ЦБ винаги контролира производството на пари.

Ролята на ЦБ се основава на нейния монопол върху емисията на пари. Освен това, като банка на банките, всички други банки имат свои сметки в нея. Това й дава възможност да управлява техните вътрешни операции. ЦБ играе роля и на “касиер” на държавното съкровище. Това осигурява и управлението на държавния дълг. Тя държи запасите от злато и валута и осигурява поддръжката на обменния курс на националната валута.

Поради всичко това ЦБ има възможност да осигури нормално функционеране на механизмите за създаването и изтеглянето на пари от обръщение. Така въздействието върху ПП се осъществява чрез:

–         интервенция на паричния пазар

–         банковата регламентация

–         държавните финанси

–         взаимовръзките с чужбина.