Технология за определяне на стойността на опциите

Технология за определяне на стойността на опциите – стойността на опцията зависи от:
– характера на базовите ценни книжа
– краткосрочния лихвен процент
– продължителността на живота на опцията
– цената на упражняване на опцията
Определящо значение има анализът на курсовете. Стойността на опцията може да се разгради на два елемента:
1/ вътрешната стойност, която представлява стойността на опцията ако тя бъде упражнявана веднага.
2/ добавка към вътрешната стойност, която съответства на увеличението на стойността на опцията, в резултат на това че тя не се упражнява веднага.
Краткосрочният лихвен процент указва влияние върху използването на опции, т.нар. покупката на кол-опция изисква по-малки капитали от покупката на акции влизащи в тази опция.
Продължителността на живота на опцията определя величината на общата и стойност.
Цената на упражняването на опцията е основа за определяне и изчисляване на опцията. Рискът в дадена опция може да бъде анализиран под паритета, тогава е толкова по реален колкото цената на упражняването и е по-ниска.